6 juuni 2023

Üheksa kuu jooksul osales Eesti Loodusmuuseumi haridusprogrammides enam kui 12 500 last

„Eesti Loodusmuuseumi õpetajad võtavad lapsi suurima rõõmuga vastu ja õppeaasta jooksul pole praktiliselt ühtegi tööpäeva, kui meie majas poleks külas mõni lasteaiarühm või kooliklass,“ räägib Eesti Loodusmuuseumi direktori asetäitja Egle Hecht. „Praegu pakume 35 erinevat muuseumitundi, lisaks töötavad ka huviringid ehk väikeste ja noorte teadlaste klubid, korraldame lastele suve- ja linnalaagreid ja muid harivaid üritusi.“

Hechti sõnul on väiksemate laste seas kõige populaarsemaks muuseumitunniks „Metsloomade aastaring“, mis tutvustab Eesti loomi ja nende tegevusi erinevatel aastaaegadel. Vanemas kooliastmes lastele pakkusid enim huvi praktilised tunnid, kus saab tutvuda mikroskoobitööga, ja haridusprogramm „Lülijalgsed ja limused“.

Muuseumitundide ja haridusprogrammide vaates olid Eesti Loodusmuuseumis kõige populaarsemad kuud november, mil muuseumitundides osales 1900 last, ja mai, kui muuseumitundidest võttis osa 1800 last.

„Et mõista paremini lasteaedade ja koolide vajadusi ning õpetajate ootusi loodushariduse osas, viisime hiljuti läbi rahuolu uuringu. Meie muuseumitundides osalenud õpetajate soovitusvalmidus kolleegile venekeelse tunni osas oli viie palli skaalal 5  ja eestikeelse tunni osas 4,9. Täname õpetajaid nii hea tagasiside eest ja loodame, et sama hea hinnangu saame ka järgmise õppeaasta lõpus,“ lisas Egle Hecht. „Kindlasti soovitame õpetajatel võimaluse korral panna järgmise õppeaasta muuseumitundide soovid juba varakult teele. Aegsasti külastust planeerides võite kindlad olla, et saate muuseumisse tulla just teie soovitud päeval.“

Suvel pakub Eesti Loodusmuuseum lastele suvelaagreid. Väikestele lastele vanuses 4-7 aastat on mõeldud ühepäevane linnalaager 17. juunil, koolilapsi ootavad seikluslikud ja harivad 2–3-päevased suvelaagrid Aegna saarel juulis ja augustis. Suvel ootab Eesti Loodusmuuseum 6-10-aastaseid loodushuvilisi „Suvemuuseumisse“, mis toimub 29. juunist 27. juulini neljapäeviti kell 12-14.