Aasta kala - ahven

Perca fluviatilis

Ahven elab Eestis peaaegu kõikjal, kus leidub veidigi elamiskõlbulikku vett. Ta on paljude kalastajate esimene saakkala.

Ahvenal esineb kaks vormi: kaldaäärne ahven ja süvaveeahven. Kaldaäärse ahvena põhitoiduks on loomhõljum ja putukavastsed ning ta kasvab aeglasemalt. Süvavee ahvena toidus on teisi kalu rohkem, mistõttu ta kasvab kiiremini ja suuremaks.

Ahvenat aitavad levitada ka veelinnud, viies jalgade külge takerdunud marjalindid ühest veekogust eraldatud umbjärvedesse ja tiikidesse.

Ahven on üsna paikse eluviisiga – nooremana parvekala –, kelle suuremad Tisendid kipuvad hoidma omapäi.

Image
Aasta kala 2022 on ahven. Foto: Gilles San Martin