Kogud

Eesti Loodusmuuseumi kogumis- ja uurimistöö eesmärgiks on Eesti looduse mitmekesisuse säilitamine ning ajas ja ruumis toimuvate muutuste dokumenteerimine. Loodusmuuseumi kogudesse kuulub 320 000 museaali.

Muuseumi kogudes on esindatud ligikaudu 90% Eestis esinevatest taime-, mardika-, liblika-, linnu- ja imetajaliikidest. Samuti leiab kogudest lihheniseerumata ja lihheniseerunud seeni. Geoloogilised kogud sisaldavad paleontoloogilisi, litoloogilisi, petroloogilisi ja mineraloogilisi leide. Molluskikodade, korallide ja okasnahksete liigirohke kogu koosneb maailma erinevatest troopilistest meredest ja ookeanidest pärit liikidest. Märgpreparaatide kogu sisaldab nii selgrootuid, roomajaid, kahepaikseid kui ka kalu. Väga väärtusliku osa kogudest moodustavad tüüpeksemplarid – materjal, mille esmaskirjeldaja on tunnistanud uue taksoni tunnuste kandjaks.

Muuseumil on ligi 30 000 museaalist koosnev foto- ja videokogu ning loodusuurimise ajalugu kajastav teadusajalooline kogu.

Muuseumi bioloogilised kogud on digiteeritud elurikkuse infosüsteemis PlutoF ning geoloogilised kogud maateaduste infosüsteemis SARV.

Muuseumi kogusid kasutatakse teadus- ja õppetööks ning näituste koostamisel. Museaale saab kasutada kohapeal ning laenutada. Kogude korraldamise eeskirja leiad siit.

Eesti Loodusmuuseumi kogude häid säilitamis- ja uurimistingimusi on aidanud tagada Euroopa Regionaalarengu Fond prioriteetse suuna «Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu» alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» ning Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!