Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  lasteaias

 • Hind: 110 € väljaspool Tallinnat asuvatele lasteaedadele lisandub transpordi tasu
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste metsloomade elu ja kohastumusi erinevatel aastaaegadel.

Elu mullas

 • Asukoht:

  Muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Mis on muld ja kes seal elavad? Uurime mulda mikroskoobi all. Räägime mutist ja tema varjatud elust.

Putukad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Kes on putukas, kus ja kuidas ta elab, mida sööb, kuidas ennast kaitseb ja varjab? Kes elavad ja töötavad koos, kes eelistavad üksindust? 

Imelised linnud

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eesti lindude elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Lapsi suunatakse kaasa mõtlema, küsimusi esitama ja ise vastuseid leidma.

Eesti metsloomad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Tutvustame lastele Eesti metsades elavate loomade elu ja kombeid - kes kellega, kus ja kuidas elab ning mida sööb. 

Kas minna rappa või sohu?

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Uurime, mis asi on turvas, kuidas ta tekib ja kust seda saadakse. Milliseid taimi ja loomi võime kohata madalsoos, milliseid rabas?

Loomade aasta

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 2 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Muuseumitunnis tutvutakse mängude, mõistatuste, võrdlemise ja küsimuste abil eesti metsloomade tegemiste ja kohastumustega erinevatel aastaaegadel.

Paleobioloogia ja -ökoloogia

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Meie settekivimid on harukordselt kivististerikkad. Muuseumitunnis arutame, miks see nii on, ja uurime, mis üldse on kivistised ja kuidas nad tekivad.

Iseseisev grupiülesanne „Ajatelg“

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 3 € / Kuni 2 saatjat: 0 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 10. klass, 11. klass, 12. klass

Muuseumitund "Ajatelg" on 10.-12. klassi õpilastele mõeldud loominguline grupitöö, kus osalejad peavad etteantud vahendite abil looma mõõtkavas ajatelje.

Muuseum tuleb külla! Muutuv Läänemeri

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 200 € Väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu.
 • Tunni kestus:

  45+45 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Koolis läbiviidavas Läänemere programmis avastavad õpilased läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda.

Selgrootutest Eestis - lülijalgsed ja limused

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  ca 60 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma.

Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

 • Asukoht:

  kool

 • Hind: 200 € Väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu.
 • Tunni kestus:

  45+45 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit.

Kivimite ja mineraalide maailm

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass

Tunni alguses tuletame lühidalt meelde, kuidas kivimid on tekkinud ning mis on kivim ja mis mineraal. Seejärel järgnevad kaks põnevat praktilist ülesannet.

„Eesti maa lugu" ehk aluspõhja geoloogiline ehitus

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Tutvustame Eesti ala kivimilist ehitust, sealhulgas sette-, tard- ja moondekivimeid.

Muld. Elu mullas

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 5. klass, 6. klass

Saame aimu mulla tekkest, tutvume aineringega. Vaatame muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. 

Virtuaaltund: avastusretk sohu

 • Asukoht:

  Zoom keskkond

 • Hind: Õpilane: 3 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 5. klass, 6. klass

Virtuaaltunnis tutvume soos liikumise põhimõtetega, et soode salapäraseid maastikke oleks võimalik avastada ka väljaspool laudteed.

Praktiline tund: rakk ja ainuraksed

 • Asukoht:

  muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslik õppeprogramm suunab õpilasi väärtustama elurikkust ning mõistma, kuidas mõjutab inimtegevus elupaikade mitmekesisust.

Elu areng Maal

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 5 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eluslooduses toimunud muutusi, mis on Maa pika ajaloo jooksul aset leidnud.

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 3 € / Kuni 2 saatjat: 0 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45-50 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist. 

Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 150 € väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu
 • Tunni kestus:

  45 + 45 min

 • Tunnid sobivad: 3. klass

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened) ja käsitletakse ka keskkonnahoidu.

Putukad

 • Asukoht:

  muuseumi õppeklass

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tutvume Eestis elavate putukatega ning räägime putukatest üldiselt - millised nad välja näevad, kus ja kuidas elavad ning mida söövad, kuidas nad ennast kaitsevad. Samuti tuleb juttu nende aasta- ja eluringist ning kasust või kahjust inimesele.

Praktiline tund: tutvumine mikroskoobitööga

 • Asukoht:

  muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 5 € / Kuni 2 saatjat: 0 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 2. klass, 3. klass

Muuseumitunni keskmes on mikroskoobitööga tutvumine. Uurime erinevaid pabereid, mille käigus harjutame ka mikroskoobi käsitsemist, valmistame ise preparaadi sibulast (rakk) ja kartulist (tärkliseterad) ja katsetame värvimist joodilahusega.

Metsloomade aasta

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Muuseumitunnis uurime lähemalt, millised loomad ja linnud elavad Eesti metsades, mida nad söövad ning kui suured nad tegelikkuses on.

Pargitund

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Tornide väljaku park

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest) / Virtuaalreaalsuse film: 2 €
 • Tunni kestus:

  45-60 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass

Pargitunnis õpime tundma meie tavalisemaid puid nende võra, lehtede, õite ja viljade järgi olenevalt aastaajast. Räägime ka sellest, millist elu pargis näeb ning kuidas seda märgata.

Sood

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 2 € / Õpilane, al. 2.klassist: 5 € / Virtuaalreaalsuse film: 2 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega - muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega.

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  Teie koolis kohapeal

 • Hind: 110 € väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu
 • Tunni kestus:

  60 minutit

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste loomade ja taimede elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel.