Rannikuvaatlused

 • Asukoht:

  Linnahalli rand

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Alates 2. klassist: 6 € / Saatja: 0 € kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  I ja II kooliaste: 30-40 min, III kooliaste: 45-55 min, IV kooliaste 60-75 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Tunnis tehakse erinevaid vaatlusi ja mõõtmisi seotud asukoha, ilma, vee soolsuse, taimede, loomade ja inimmõjuga. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: sel sügisel 25.-30.09 ja tuleval kevadel 15.-19.04. 

Õuesõppe tund - linnuvaatlus läbi kliimamuutuste

 • Asukoht:

  Linnahalli rand

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  60-75 min

 • Tunnid sobivad: 10. klass, 11. klass, 12. klass

Tunni keskmes on linnuvaatlused läbi kliimamuutuste, kus käsitletakse kliimamuutustega seotud aspekte läbi erinevate linnuliikide. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: sel sügisel 25.-30.09 ja tuleval kevadel 15.-19.04. 

Õuesõppe tund - linnuvaatlus ning linnuränne

 • Asukoht:

  Linnahalli

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  45-55 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Tunni keskmes on lisaks linnuvaatlusele linnuränne, mis hõlmab nii rändlindude kui paigalindude võrdlust kui ka tööd rändekaardiga. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: sel sügisel 25.-30.09 ja tuleval kevadel 15.-19.04. 

Õuesõppe tund - linnuvaatlus ning lindude tervis

 • Asukoht:

  Linnahalli rand

 • Hind: Lastead ja 1. klass: 4 € / 2.-3. klass: 6 € / Saatja: 0 € Lasteaedade puhul kuni 3, koolide puhul kuni 2 inimest
 • Tunni kestus:

  30-40 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tunni keskmes on linnuvaatlus ja lindude tervis, mis hõlmab lindude haigusi, lindude toitumist ja seda, kuidas linnud hügieeni hoiavad. Tunnid toimuvad kindlatel kuupäevadel: sel sügisel 25.-30.09 ja tuleval kevadel 15.-19.04. 

Seente salaelu

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseumi metsasaal

 • Hind: Lastead ja 1. klass: 4 € / 2.-3. klass: 6 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  Lasteaedadele 30 min, koolidele 45 min.

 • Tunnid sobivad: Lasteaed, 1. klass, 2. klass, 3. klass

Õppeprogrammis saame teada, kes või mis on seen ning milliseid seeni võime metsast leida. Lisaks arutame, miks meeldib seentele metsas kasvada ja kus me neid veel kohata võime. 

Kõigi meeltega linnalooduses

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Tornide väljaku park

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Õpilane, al. 2.klassist: 6 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min 

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass

Tutvume loodusega linnas kasutades meie erinevaid meeli. Arutame tunni jooksul, millised taime- ja loomariigi esindajad linnas elavad ning kuidas neid märgata.

Metsloomade aasta: kevad ja suvi

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Õpilane, al. 2.klassist: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Muuseumitunnis uurime lähemalt, millised loomad ja linnud elavad Eesti metsades, mida nad söövad ning kui suured nad tegelikkuses on. Selles programmis keskendume imetajate ja lindude kohastumistele kevadel ja suvel.

Metsloomade aasta: sügis ja talv

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Õpilane, al. 2.klassist: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Muuseumitunnis uurime lähemalt, millised loomad ja linnud elavad Eesti metsades, mida nad söövad ning kui suured nad tegelikkuses on. Selles programmis keskendume imetajate ja lindude kohastumistele sügisel ja talvel.

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  lasteaias

 • Hind: 150 € (väljaspool Tallinna asuvatele lasteaedadele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste metsloomade elu ja kohastumusi erinevatel aastaaegadel.

Elu mullas

 • Asukoht:

  Muuseum

 • Hind: Laps: 4 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Mis on muld ja kes seal elavad? Uurime mulda mikroskoobi all. Räägime mutist ja tema varjatud elust.

Putukad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 4 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Kes on putukas, kus ja kuidas ta elab, mida sööb, kuidas ennast kaitseb ja varjab? Kes elavad ja töötavad koos, kes eelistavad üksindust? 

Imelised linnud

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 4 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eesti lindude elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Lapsi suunatakse kaasa mõtlema, küsimusi esitama ja ise vastuseid leidma.

Eesti metsloomad

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 4 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Tutvustame lastele Eesti metsades elavate loomade elu ja kombeid - kes kellega, kus ja kuidas elab ning mida sööb. 

Loomade aasta

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Laps: 4 € / Kuni 3 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  30-45 min

 • Tunnid sobivad: Lasteaed

Muuseumitunnis tutvutakse mängude, mõistatuste, võrdlemise ja küsimuste abil eesti metsloomade tegemiste ja kohastumustega erinevatel aastaaegadel.

Paleobioloogia ja -ökoloogia

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Meie settekivimid on harukordselt kivististerikkad. Muuseumitunnis arutame, miks see nii on, ja uurime, mis üldse on kivistised ja kuidas nad tekivad.

Iseseisev grupiülesanne „Ajatelg“

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 0 € Programm on tasuta, kui on ostetud muuseumipilet / Kuni 2 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 10. klass, 11. klass, 12. klass

Muuseumitund "Ajatelg" on 10.-12. klassi õpilastele mõeldud loominguline grupitöö, kus osalejad peavad etteantud vahendite abil looma mõõtkavas ajatelje.

Muuseum tuleb külla! Muutuv Läänemeri

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 200 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  45 + 45 min

 • Tunnid sobivad: 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass

Koolis läbiviidavas Läänemere programmis avastavad õpilased läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda.

Selgrootutest Eestis - lülijalgsed ja limused

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  ca 60 min

 • Tunnid sobivad: 8. klass

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma.

Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

 • Asukoht:

  kool

 • Hind: 200 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  45 + 45 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit.

Kivimite ja mineraalide maailm

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass

Tunni alguses tuletame lühidalt meelde, kuidas kivimid on tekkinud ning mis on kivim ja mis mineraal. Seejärel järgnevad kaks põnevat praktilist ülesannet.

„Eesti maa lugu" ehk aluspõhja geoloogiline ehitus

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 7. klass, 8. klass, 9. klass

Tutvustame Eesti ala kivimilist ehitust, sealhulgas sette-, tard- ja moondekivimeid.

Muld. Elu mullas

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 5. klass, 6. klass

Saame aimu mulla tekkest, tutvume aineringega. Vaatame muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. 

Praktiline tund: rakk ja ainuraksed

 • Asukoht:

  Muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  60 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslik õppeprogramm suunab õpilasi väärtustama elurikkust ning mõistma, kuidas mõjutab inimtegevus elupaikade mitmekesisust.

Elu areng Maal

 • Asukoht:

  Muuseum

 • Hind: Õpilane: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse eluslooduses toimunud muutusi, mis on Maa pika ajaloo jooksul aset leidnud.

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: Õpilane: 0 € Programm on tasuta, kui on ostetud muuseumipilet / Kuni 2 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  45-50 min

 • Tunnid sobivad: 4. klass, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass, 9. klass

Isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist. 

Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

 • Asukoht:

  koolis

 • Hind: 200 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  45 + 45 min

 • Tunnid sobivad: 3. klass

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened) ja käsitletakse ka keskkonnahoidu.

Putukad

 • Asukoht:

  Muuseumi õppeklass

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Õpilane, al. 2.klassist: 6 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Tutvume Eestis elavate putukatega ning räägime putukatest üldiselt - millised nad välja näevad, kus ja kuidas elavad ning mida söövad, kuidas nad ennast kaitsevad. Samuti tuleb juttu nende aasta- ja eluringist ning kasust või kahjust inimesele.

Praktiline tund: tutvumine mikroskoobitööga

 • Asukoht:

  Muuseumi õppeklass

 • Hind: Õpilane: 6 € / Kuni 2 saatjat: 0 €
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 2. klass, 3. klass

Muuseumitunni keskmes on mikroskoobitööga tutvumine. Uurime erinevaid pabereid, mille käigus harjutame ka mikroskoobi käsitsemist, valmistame ise preparaadi sibulast (rakk) ja kartulist (tärkliseterad) ja katsetame värvimist joodilahusega.

Metsloomade aastaring

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Õpilane, al. 2.klassist: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass

Muuseumitunnis uurime lähemalt, millised loomad ja linnud elavad Eesti metsades, mida nad söövad ning kui suured nad tegelikkuses on. Selles programmis keskendume imetajate ja lindude kohastumistele läbi aastaringi.

Pargitund

 • Asukoht:

  Eesti Loodusmuuseum, Tornide väljaku park

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Õpilane, al. 2.klassist: 6 € / Saatjad: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45-60 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass

Pargitunnis õpime tundma meie tavalisemaid puid nende võra, lehtede, õite ja viljade järgi olenevalt aastaajast. Räägime ka sellest, millist elu pargis näeb ning kuidas seda märgata.

Sood

 • Asukoht:

  muuseum

 • Hind: 1. klassi õpilane: 4 € / Õpilane, al. 2.klassist: 6 € / Saatja: 0 € (kuni 2 inimest)
 • Tunni kestus:

  45 min

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 5. klass, 6. klass

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega - muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega.

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas

 • Asukoht:

  Teie koolis kohapeal

 • Hind: 150 € (väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transporditasu)
 • Tunni kestus:

  60 minutit

 • Tunnid sobivad: 1. klass, 2. klass

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste loomade ja taimede elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel.