Öökulli akadeemia podcast

Eesti Loodusmuuseumi Öökulli akadeemia podcastid pakuvad kuulamiseks mõnusaid vestlusi erinevatel loodusteemadel, võttes arutluste keskmesse nii päevakajalised kui igipõlised teemad.

Aasta loom 2022 - Pruunkaru: Maailma karulased 

Eesti aasta loom 2022 on pruunkaru ning seekordne podcast ongi nendele pühendatud. Saade on jagatud kolme ossa ning esimeses osas puudutame maailma karulasi üldiselt. Juttu tuleb sellest, kellest kõik karud üldse välja arenesid ning samuti räägime maailma teistest karulaste liikidest, keda on maailmas kokku 8.

Saates vestlevad Leif-August Kirs, Peep Männil, Lennart Lennuk ja Joosep Sarapuu.

Aasta loom 2022 - Pruunkaru: Meie oma pruunkaru

Eesti aasta loomast rääkiva podcasti teises miniosas pööramegi pilgu just meie enda piirkonna karule - pruunkarule. Räägime tema alamliikidest ning nende seisust siin ja sealpool meie riigipiiri. Juttu tuleb lisaks veel karu toitumisest ja tema ladinakeelsest nimest.

Saates vestlevad Leif-August Kirs, Peep Männil, Lennart Lennuk ja Joosep Sarapuu.
 

Aasta loom 2022 - Pruunkaru: Pruunkaru ja inimene

Pruunkaru, kes on 2022. aasta Eesti aasta loom, on mänginud ja mängib siiani rolli meie igapäevaelus. Paljudel on kas mesikäpa, vanalälli, või otiga mingi oma side. Karu podcasti kolmandas miniosas räägimegi inimese ja pruunkaru suhetest nii rahvakultuuris kui ka igapäevases looduselus.

Saates vestlevad Leif-August Kirs, Peep Männil, Lennart Lennuk ja Joosep Sarapuu.