Muuseumitunnid täiskasvanutele

Loodusmuuseumi hubased ruumid Tallinna vanalinnas pakuvad võimalust korraldada teistsugune koolitus, seminar, konverents või mõni muu sündmus ning siduda see ka mõne hariva muuseumiprogrammiga, mis mõeldud just täiskasvanutele!

Tundide teemad

Seened

Vastavalt loengukuulajate eelistusele erineb loengu rõhuasetus ja seeneliikide valik. Mõned võimalikud variandid on: 1) söödavad ja mürgised seened - üldist seeneriigist, söödavate ja mürgiste liikide tutvustamine, seeneliikide tundmise tähtsusest ja seenemürgistustest, 2) seente elust - üldist seeneriigist, seente kasvust, levimisest, toitumistüüpidest (mükoriisa, lagundajad, parasiidid) liigipõhise käsitlusena.

Putuktoidulised taimed

Loeng tutvustab putuktoiduliste taimede perekondi ja liike nii Eestis kui ka mujal maailmas. Tutvustatakse nende ehitust, püügimeetodeid, mitmekesisust; aga ka levikut, kasvukohti ja kasutusalasid. Võimalik vaadata videoid saakloomade püüdmisest. Näidismaterjaliks on herbaarlehed Eesti liikidest, muuhulgas ruumiliselt kuivatatud kanntaim. Rühmatöös saab kasutada 8 erinevat varianti töölehti. 

Põnevad samblad 

Vaatleme ja uurime erinevaid samblaid. Võimalikud rõhuasetused on kas ökoloogial, liikide tunnustel või näiteks sammalde vaatlemisel ja määramisel. Vaatlusoskuse süvendamiseks kasutame kaardikomplekte.Teadmiste kinnistamiseks on võimalik kasutada töölehti. Lisaks loengule saab tellida ka praktilist töötuba mikroskoopidega. 

Huvitavaid Eesti mardikaliike ja nende levik

Käsitletakse 15 liiki mardikaid, kes on meie looduses ilmekad või eripärased. Tutvustatakse seitsetäpp-lepatriinu, kuldpõrnika, muskussiku, villimardika, põderpõrnika ja teiste – nii mõnegi üsna haruldase liigi – levikut Eestis; samuti nende elupaiku, olulisust liigina meie metsades ja looduskaitselist aspekti. Võimalus näha ka putukaid endid!  

Nekrofiilsed putukad

Tutvustatakse putukaid, kes elutsevad surnud loomadel. Jutuks tulevad lihakärblased, laibakärblased, raisamardiklased, nende seas harilik raisamatja, teotapik, suur-raisamardikas, laiba-lühitiib ja ka raisamardiklane Ablattaria laevigata, kes on Eestis kolme leiualaga üliharuldane liik. Kasutusalana tehakse veidi juttu ka kohtuentomoloogiast, mis rajaneb nekrofiilsetel putukaliikidel. Võimalus näidata mõningaid liike ka ehedalt.  

„Eesti maa lugu" ehk aluspõhja geoloogiline ehitus

Tutvustame Eesti ala kivimilist ehitust, sealhulgas sette-, tard- ja moondekivimeid. Selgitame, kuidas orienteeruda sellises mõisterägastikus nagu aluspõhi, aluskord, pinnakate ja pealiskord. Lisaks vaatame üle Eesti ala kui osa Ida-Euroopa lauskmaast, kunagisest Baltika ürgmandrist, mis on viimase 600 miljoni aastaga triivinud lõunapooluselt oma tänapäevasele asukohale, ning püüame vastata küsimusele "Kuhu edasi?". Loeme üle ka Eesti peamised maavarad ning vaatame, kust ja kuidas neid otsima peaks.

Paleobioloogia ja -ökoloogia

Meie settekivimid on harukordselt kivististerikkad. Arutame miks see nii on, uurime, mis üldse on kivistised ja kuidas nad tekivad, ning vaatame üle, millised ürgelukad on Eesti alal laiunud ürgmeres elanud. Lisaks selgitame välja selle, kes kus elas ning kes keda sõi. Püüame tõmmata paralleele tänapäeva elustikuga.

 

Programmide hinnad:  

  • eestikeelne – 2€ külastaja kohta (miinimum grupi suurus 10 inimest) + muuseumipilet 

 NB! Erikokkuleppel võimalik tellida programme ka väljaspool tööaega ja muuseumi. Hind väljaspool muuseumit kokkuleppel.

Programmide tellimiseks palume kirjutada tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee.

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!