Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Eesti Loodusmuuseumi missioon on innustada loodust märkama, mõistma ja hoidma.

Visioon

Eesti Loodusmuuseum on Eesti looduse mitmekesisuse talletaja ning keskkonnateadlikkuse ja -hoidlikkuse majakas nii Eestis kui ka kaugemal.

Väärtused

Keskkonnahoidlikkus

Suhtume kõigesse elavasse hoolivalt ja tegutseme loodust säästvalt.

Eesmärgistatus

Oleme pühendunud, tegutseme mõtestatult ja sihikindlalt ning keskendume lahenduste leidmisele.

Koostöömeelsus

Oleme külastajate ja kolleegidega avatud, lugupidavad ja heatahtlikud, saavutame tulemusi üksteist toetades ning partnereid kaasates.

Teaduspõhisus

Lähtume oma tegevuses teaduspõhisest maailmavaatest, vahendame teaduslikult korrektset teavet.

 

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!