Õppematerjalid

Õpiobjekt "Mina ja meri"

Valminud on Läänemere teemaline õppematerjal, kus õpilased saavad iseseisvalt omas tempos Läänemerd paremini tundma õppida. 5 erineva teema all on nii teooria, ülesanded, mängud ja mõtlemisküsimused. Õppematerjal on mõeldud põhikooli õpilastele ja gümnasistidele. Koos ülesannete-mängude lahendamisega võtab selle läbimine ligikaudu 1,5 tundi. 

Õpiobjekti läbides saab teada:

  • mille poolest on Läänemeri eriline ja vajab kaitset;
  • millised ohud varitsevad Läänemere elustikku;
  • kuidas meri meid kõiki mõjutab;
  • mida meie saame oma kodumere heaks ära teha.

 

Virtuaalsed töölehed

Virtuaalseid töölehti saab lahendada Loodusmuuseumi virtuaalnäituste ja interneti abil otse veebis. Kõik töölehed on õppekava põhised. Soovitame tutvuda töölehtede juhendiga. Õpilased saavad tulemused peale töölehtede sisestamist (submit) - soovitame teha tulemustest kuvatõmmised (screenshotid) ja saata need oma õpetajale meilile.

Töölehti saab avada ka koodiga.

Näituse "Hirmus armas nahkhiir" õppematerjalid

Näitus "Hirmus armas nahkhiir" on Eesti Loodusmuuseumis avatud kuni 30.09.2021.

Näituse "Isad ja pojad" kataloog

Näitus "Isad ja pojad" oli avatud 18.10.2018-19.01.2020. Näituse kataloogis tutvustatakse isaduse mikromaailma, segaseid lugusid isadusega ning isahoolt loomariigis. Käsitlemist leiab seemneraku ja tolmutera ehitus, erinevate seemnetaimede, sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate tolmuterad ja loomade seemnerakud ning soo määramine imetajatel, lindudel, putukatel ja taimedel. Luubi all on suguline sigimine, pärandumine ja pärilikkusaine ehk geenid, kromosoomid ja DNA. Saab teada, mille eest vastutab SRY-geen, kas Y-kromosoom on y-kujuline ja kui pikk on kõige pikem seemnerakk. Kataloogist saab erinevate Eestis elavate ja kasvavate looma- ja taimeliikide näidete põhjal selgeks mõlemasoolisus ehk hermafrodiitsus, lahksoolisus, soo vahetumine ja neitsisigimine ehk partenogenees.

Näituse "Müstiline ürgmeri" kataloog

Näitus "Müstiline ürgmeri" oli Eesti Loodusmuuseumis avatud 20.01.2017-30.09.2018. Näituse kataloogist leiad ülevaate Eesti ala geoloogilisest ajaloost poole miljardi aasta tagusest ajast tänapäevani. Kataloog annab ülevaate viiest geoloogilisest ajastust: Ediakaara, Kambrium, Ordoviitsium, Silur ja Devon. Lisaks puudutatakse Mesosoikuimi aegkonda ehk perioodi, mil elasid dinosaurused. Lõpetuseks jõutakse läbi viimase jääaja tänapäeva Läänemerre. Erinevate ajastute alt leiab teemad nagu: Eesti ala lõunapoolusel, elu arengu algus, Baltika iseseisvumine, kambriumi plahvatus, merede ajastu, jääaja tulek, Eesti ala ekvaatoril, esimesed luukalad, punaste liivade aeg, kalarikas Eesti ala, Eesti ala kattumine jääga, Läänemere tekkimine ning tänased mereloomad. Lisaks leiab kataloogist ka ülevaate loomadest ja taimedest, kes Eesti alal elanud on ning fotod nendest säilinud kivististest.

Näituse "Vaprad ja ilusad. Peaosades: samblik ja sammal" õppematerjalid

Näitus „Vaprad ja ilusad. Peaosades: samblik ja sammal“ oli Eesti Loodusmuuseumis avatud 07.04.2016-08.01.2017. Näituse kataloogist saad teadmisi peaosaliste elust, sellest, mis nendel vapratel ja ilusatel tegelastel on ühist ning mille poolest nad erinevad. Taimeriiki kuuluvate sammalde kohta võid tarkusi ammutada järgmistel teemadel: eriline ehitus, paindlik elukorraldus, eriilmelised elupaigad, mitmesugused paljunemisviisid ning huvitav süstemaatika. Samuti on jutuks sammalde oluline roll looduses ning seegi, kus ja kuidas inimesed samblaid kasutavad. Olemas on ka näpunäited samblaaia rajamiseks. Seeneriiki kuuluvate samblike kohta saab kataloogist teada, kes on samblik, millistest organismidest samblik koosneb ja milline on eri osapoolte, st seene ja vetika, roll samblikus. Lisaks annab kataloog ülevaate samblike evolutsioonist, sambliku keha ehk talluse vormidest ja värvidest ja õpetab, kuidas ära tunda põõsassamblik, lehtsamblik ja kooriksamblik. Tutvustatakse, kus ja millel samblikud elavad, kuidas toimub sambliku paljunemine ja mille poolest on erilised samblikuained. Lugeja saab teada, kui aeglaselt samblik kasvab ja kui kaua elab ning kuidas ja miks jäävad samblikud ellu ekstreemsetes tingimustes: erakordses kuivuses, kuumas ja külmas, intensiivses päikesekiirguses ja isegi kosmoses. Samas on kataloogis selgitus õhureostuse ja metsade majandamise mõjust samblikele. Kataloogist leiab ka ülevaate, kuidas on inimesed samblikke kasutanud: õhureostuse ja vääriselupaiga indikaator, lihhenomeetria, parfüümide ja muumiate valmistamine, mürgitamine, lõnga värvimine ja dekoratsioonide valmistamine. Inimesed on samblikuid ka söönud ja nendega haiguseid ravinud. Lisaks käsitletakse samblike rolli ökosüsteemis: pioneerorganismid, mulla tekitajad, loomade toidupoolis, pesamaterjal ning elu- ja pelgupaik.

Töölehed

Näituse "Öised tiivulised" kataloog

Näitus oli avatud 19. märts - 25. oktoober 2015.

Näituse "Tempo ja rütm. Südamelöögist kosmiliste tsükliteni" õppematerjalid

Näitus oli avatud 2. oktoober 2014 - 8. märts 2015

Animatsioonid

Näituse "Imelised ämblikud" õppematerjalid

Näitus oli avatud 30.01-27.04.2014

Näituse "Trilobiidid" õppematerjalid 

Näitus oli avatud 3.10.13 - 19.01.14

Seenenäituse õppematerjalid

Näitus oli avatud 13.09.13 - 22.09.13

Näituse "Ohtlik loodus: müüdid ja tegelikkus" õppematerjalid

Näitus oli avatud 11.04.13 - 08.09.13

Näituse "Mineraalid" õppematerjalid

Näitus oli avatud oktoober 2012 - mai 2013. 

Töölehed (II, III kooliaste)

Töölehed (III, IV kooliaste)

Mineraalide brošüür

Pargitundide töölehed

Algastme õpilastele (pdf)
Keskastme õpilastele (pdf)

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!