Keskkonnahariduse arendamine kogude baasil

Programmi "Keskkonnahariduse arendamine Eesti Loodusmuuseumi kogude baasil" eesmärk oli pakkuda õpetajatele, juhendajatele, ametnikele, teadlastele ja teistele huvilistele ökosüsteemide ja elurikkuse tundmaõppimisel teadusuuringutel põhinevat laiapõhjalist ja kasutajasõbralikku andmebaasi.

Programmi raames digiteeriti Eesti Loodusmuuseumi loodusteaduslikke museaale ning fotokogu ning majutati PlutoF platvormile. PlutoFi platvormil põhineb ka Eesti bioloogilist mitmekesisust kuvav veebiportaal eElurikkus.  PlutoF on Eesti teaduse riikliku tähtsusega tuumiktaristu „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik” (NATARC) poolt arendatav andmeplatvorm, kuhu alla on koondunud kõik suuremad Eesti loodusteaduslikud kogud. PlutoF andmebaas on lihtsa ülesehitusega, kasutajasõbralik ning samas teaduslikult kontrollitud ja pidevalt uuendatava süstemaatikaga andmepank, mis on loodushuvilistele käepärane tööriist elurikkuse tundmaõppimiseks, keskkonnamuutuste jälgimiseks, võõrliikide leviku analüüsimiseks jms. Loodust ja ökosüsteeme tundes suudab inimene teha otsuseid selliselt, et inimtegevuse mõju elurikkusele oleks võimalikult väike.

Programmi raames arendati PlutoF andmebaasi lihtsasti kasutatavaks üld- ja huvihariduse tasemel ning loodi fotopanga funktsioon. Lisaks valmis mobiilne rakendus "Minu loodusheli", mis vahendab andmebaasi talletatud tarkusi atraktiivselt ja mänguliselt. 2015. a. viidi läbi koolitused huvi- ja formaalhariduse õpetajatele andmebaasi kasutamiseks õppetöös.

Eesti Loodusmuuseumi partneriks programmi elluviimisel oli Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.

Programmi rahastati Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Elukestev õpe” meetme “Keskkonnahariduse arendamine” raames. Keskkonnaminister allkirjastas programmi 23.12.2013. a.

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!