III kooliaste

Hirmus armsad nahkhiired

Näitusel toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri? Milline näeb välja nahkhiirte aastaring ja mida tuleks teha kui leiame talvel nahkhiire? Nende omapäraste loomade tundmaõppimiseks viime läbi mõningad katsetused ja kuulame nahkhiirte tekitatud helisid. Tund näitusel „Hirmus armsad nahkhiired“ annab põnevust tekitava kogemuse, mistõttu õpime neid loomi paremini mõistma, vähem kartma ja rohkem hindama.
Muuseumitund kestab 45 min.

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

Isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist.

Õpilased peavad leidma ruumi peidetud 7 QR-koodi. Iga kood avab uue ülesande, milleks on ristsõna, sõnasegadik, maa siseehitus jne.

Ülesannete lahendamiseks kulub ~45-50 min. 

„Eesti maa lugu" ehk aluspõhja geoloogiline ehitus

Iga kood avab uue ülesande, milleks on ristsõna, sõnasegadik, maa siseehitus jne. Ülesannete lahendamiseks kulub ~45-50 min

Tutvustame Eesti ala kivimilist ehitust, sealhulgas sette-, tard- ja moondekivimeid. Selgitame, kuidas orienteeruda sellises mõisterägastikus nagu aluspõhi, aluskord, pinnakate ja pealiskord. Lisaks vaatame üle Eesti ala kui osa Ida-Euroopa lauskmaast, kunagisest Baltika ürgmandrist, mis on viimase 600 miljoni aastaga triivinud lõunapooluselt oma tänapäevasele asukohale, ning püüame vastata küsimusele "Kuhu edasi?". Loeme üle ka Eesti peamised maavarad ning vaatame, kust ja kuidas neid otsima peaks.

VII Klass

Mikroskoobitund

NB! Selle tunni tellimiseks palume teatada umbes 2 nädalat ette, kuna kasutame elusat materjali, mida on tarvis selleks puhuks kasvatada. Õpime ja harjutame preparaadi valmistamist sibula kattekoest ja tärkliseteradest kartulis. Uurime algloomi püsipreparaatidelt ja heinaleotisest. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

Kivimite ja mineraalide maailm

Tunni alguses tuletame lühidalt meelde, kuidas kivimid on tekkinud ning mis on kivim ja mis mineraal. Seejärel järgnevad kaks põnevat praktilist ülesannet. Esmalt saab juhendi järgi uurida kivimeid ja mineraale, näiteks graniiti, gneissi, lubjakivi, erinevaid liivakivisid, marmorit, põlevkivi jms. Ülesande juures on abiks soolhape ja stereomikroskoop. Seejärel on võimalus jälgida keedusoola ja vaskvitrioli kristallide tekkimist mikroskoobis. Loodusmuuseumi õppeklassis on 13 stereomikroskoopi, mis eeldab tunnis paaristööd. Tund kestab 60 min. 

Muuseum tuleb külla! Eesti looduse mitmekesisus

Tund toimub koolis! 
Hind: 150€ (väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu) 
Tunni kestvus: 45 + 45 minutit

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened), unustamata ka kivististena säilinud, varasemate geoloogiliste ajastute looduspärandit. Õpilased saavad väikestes gruppides töötades läbida 90 minuti jooksul meie elurikkust ja looduskaitset eri nurkade alt tutvustavaid tegevuspunkte. Tegevuspunktide keskmes on  arendavad praktilised ülesanded õppevahenditega (topised, kivistised, herbaarlehed, loodushelid jms) loodusmuuseumi õppekogudest. Tunni lõpetab teemasid kinnistav arutelu.

Loe lähemalt siit!

VIII klass 

Selgrootutest Eestis - lülijalgsed ja limused

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma: putukaid, vähilaadseid, ämblikulaadseid ja limuseid. Paaristöös õpitakse stereomikroskoobi abil eristama erinevaid lülijalgsete rühmi välistunnuste alusel, eraldi uuritakse putukate suuaparaati ja selle seost toitumisega. Lisaks tulevad vaatluse alla ka teod, keda määratakse ja rühmitatakse. Vaatlus- ja märkamisoskust aitab arendada mageveekarpide võrdlemine. Tunni põhirõhk on küll lülijalgsetel ja limustel, kuid et paremini mõista selgrootute mitmekesisust ja osa looduses, avastavad ning rühmitavad õpilased ka mullas elavaid selgrootuid. Tunni kestvus ~60 min. 

Loe lähemalt siit!

Mikroskoobitund: taimsed rakud ja koed

Kattekude, õhulõhed, plastiidid (kromo- ja kloroplastid). Lehiksambla või tähtsambla leht. Õpilased valmistavad preparaate ise. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

Mikroskoobitund: seened ja samblikud

Osa preparaatidest on valmispreparaadid, osa valmistavad õpilased ise. Vaatame pärmseent, nutt- ja pintselhallikut ja põdrasamblikku. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

Praktilise töö tund: sammal ja samblik

Terve tunni saavad õpilased ise uurida samblaid ja samblikke: valmistada sambla lehest preparaate, teha “samblikujahu” ja tuvastada, et samblik koosneb tõesti seeneniidist ja vetikatest, proovida samblikel vahet teha värvusreaktsiooniga. Abiks on mikroskoobid. Tunni lõpuks saab selgeks, et sammal ja samblik on täiesti erinevad organismid ja sammal erineb ka kõrgematest taimedest.

Töövahendid ja materjal muusemi poolt, igale lapsele tööleht.  Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab ~60 min. 

 

IX klass

Mikroskoobitund

Loomsed rakud ja koed. Valmispreparaadid põhilistest kudede rühmadest: side-, lihas-, närvi- ja kattekoest. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 60 min.

Muuseum tuleb külla!

“Muutuv Läänemeri”

Tund toimub koolis! 
Hind: 150€ (väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu) 
Tunni kestvus: 45 + 45 minutit

Koolis läbiviidavasLäänemere programmis avastavad õpilased läbi praktiliste tegevuste Läänemere elustikku ja keskkonda. Saadakse lähemalt tuttavaks Läänemeres elavate liikide ja nende omavaheliste seoste ja tasakaaluga ning uuritakse, kuidas inimene oma tegevusega seda kõike mõjutab. Lisaks käsitletakse teemasid nagu võõrliigid, mikroplast, soolsus, mikroelustik ning Läänemere areng ja elustik. 

90-minutilise õppeprogrammi jooksul läbivad õpilased rühmades valiku kaheksast tegevuspunktist. Tunni lõpetab kokkuvõttev arutelu.

Loe lähemalt siit!

 

PROGRAMMI HIND

  • 5€ õpilaselt;
  • kuni kaks saatjat tasuta;
  • muuseumitunniga koos broneeritav virtuaalreaalsuse filmi vaatamine 2€ õpilaselt;
  • kuni 25 õpilast.

Palume kõigil gruppidel, sh ka nendel, kes muuseumipoolset programmi ei telli, oma tulekust meile teada anda e-posti teel tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee!

Enne muuseumitundi tulemist tutvu palun kindlasti ka meie kodukorraga!

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!