II kooliaste

Isad ja pojad: isahool loomariigis

Muuseumitund tutvustab isade ja poegade ehk isaste ja järeltulijate vahelisi suhteid Eesti looduses. Näiteks: millised omadused saab järglane isalt; kas kõigil üldse on isa; kas isa võtab osa laste toitmisest ja õpetamisest;  mida tähendab isaks olemine loomariigis ja kas alati on üldse selge, kes ja kuidas on isaks saanud.

Tund kestab umbes 45 min.

Sood

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega. Tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega ning otsime vastuseid paljudele küsimustele. Näiteks: kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud, kui kiiresti tekib turvas?

Saame ülevaate loomastikust ja taimestikust ning nende omavahelistest seostest. Lisaks käsitleme ka inimese mõju soodele ja soode kaitset.

Tund kestab umbes 45 min.

Interaktiivne maastikumäng pargis

Nutikas maastikumäng ühendab endas värskes õhus liikumise ja nuputamise. Lastel tuleb nutitelefoni äpi abil pargis lahendada ülesandeid ja vastata loodusteemalistele küsimustele. Küsimused ja ülesanded on maastikul paigutatud erinevatesse virtuaalsetesse punktidesse ning avanevad nutiseadmes. Küsimused on välja töötatud ainetevahelist lõimumist arvestades.

Mängu tutvustab ja viib läbi muuseumitöötaja. Mäng toimub Toompargis. Mängitakse väikestes gruppides (3-5 inimest) nutitelefoni või tahvelarvuti abil (laste enda seadmetel). Tund kestab 60 minutit. Peale mängu saavad lapsed tasuta külastada ka muuseumit.

Pargitund 

Tund algab loodusmuuseumist. Läheme Tornide väljaku parki, lõpetame Gustav Adolfi Gümnaasiumi juures. Õpime tundma tavalisemaid puid võra, lehtede, õite ja viljade järgi olenevalt aastaajast. Jälgime elu pargis. Töövahendid meie poolt. Kestvus 60 min.

Eesti pisiimetajad

Uurime, kui suured on pisiimetajad ja millised pisiimetajad Eestis elavad. Lisaks saame teada, milliseid elupaiku nad eelistavad, millest toituvad ning milline on nende pesaelu. Tutvume ka väikeste loomade põneva kuid ohtliku eluga ja nende rolliga ökosüsteemis. Tund kestab 45 minutit. 

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

Isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist. Õpilased peavad leidma ruumi peidetud 6 QR-koodi.

Iga kood avab uue ülesande, milleks on ristsõna, sõnasegadik, maa siseehitus jne. Ülesannete lahendamiseks kulub ~45-50 min. 

IV klass 

Kes olid dinosaurused?

Kes dinosaurused olid ja kus nad elasid? Mida nad sõid, kuidas oma lapsi kasvatasid ja omavahel läbi said? Kaua nad Maal elasid ja miks välja surid? Kas mõni nende järeltulijatest elab ka tänapäeval? Kas elu maakeral oli siis samasugune nagu praegu? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele leiame vastused muuseumitunnis. Tund kestab 45 minutit. 

Elu areng Maal

Tunnis vaatleme, millised suured muutused on Maa pika ajaloo jooksul toimunud ja kuidas meie seda teame. Muuseumi Eesti geoloogia saalis uurime kivistisi ja räägime taime- ning loomariigi arengust Kambriumist tänapäevani välja. Tund kestab 45 minutit. 

Meeled ja meeleelundid

Muuseumi uues avastuste ruumis on võimalik tutvuda meelte ja meeleelunditega. Avastuste ruumis on olemas animatsioonid, mis näitavad, kuidas näeme ja kuuleme ning maitset ja lõhna tajume. Kõiki neid meeli kasutades on võimalus piiluda loomade imelisse maailma, saades teada, et kõik ei näe ümbritsevat sama värviliselt nagu inimene. Samuti, et kõik ei tunnegi lõhna ninaga, vaid kuulda saab ka jalgadega või, et maitset võib tunda midagi katsudes. Saame teada, milleks meeli üldse vaja on ning mis siis juhtub, kui mõni neist korralikult ei tööta.

Mikroskoobitund: erinevate rakkude vaatlemine.

Valmistame preparaadi sibula kattekoest, uurime taimset rakku. Seejärel vaatame ainurakseid nii valmispreparaatidelt kui ka heinaleotisest: amööbi, viburlooma, kinglooma. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd. Tund kestab 45-60 min.

 

V klass

Sood

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega. Tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega ning otsime vastuseid paljudele küsimustele. Näiteks: kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud, kui kiiresti tekib turvas? Saame ülevaate loomastikust ja taimestikust ning nende omavahelistest seostest. Lisaks käsitleme ka inimese mõju soodele ja soode kaitset. Tund kestab umbes 45 min.

VI klass

Muld. Elu mullas

(Sobib ka V klassile)

Saame aimu mulla tekkest, tutvume aineringega. Vaatame muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. Muld on ka elupaik. Millised kohastumised on loomadel eluks mullas? Mulla koostist uurime luubiga ja bionokulaarmikroskoobiga. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Tund kestab 60 min.

Eesti elukooslused

Püsiekspositsiooni põhjal tutvume kooslustega: tingimused, taimed, loomad (selgrootud ja selgroogsed), toiduahelad. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Metsad. Tund kestab 45-60 min. Tööleht igale lapsele.

Praktilise töö tund: kivimid ja maavarad

Tore, kui on võimalik ise kivimeid uurida! Abiks on tööjuhend ja mikroskoop, samuti klassikaaslased - töö toimub kümnes rühmas. Õpime vaatlema ja seeläbi ka märkama kivimite ja maavarade erinevusi, mõistatame, millest need koosneda võiksid ja kes on peidus kivistises. Töövahendid muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Tund kestab ~60 min. 

 

 

PROGRAMMI HIND

  • 4,5€ õpilaselt;
  • kuni kaks saatjat tasuta;
  • muuseumitunniga koos broneeritav virtuaalreaalsuse filmi vaatamine 2€ õpilaselt;
  • grupis kuni 25 inimest.

Gruppidel palume eelnevalt registreeruda telefonil 641 1740 või e-posti teel tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee.

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!