II kooliaste

Hirmus armsad nahkhiired

Näitusel „Hirmus armas nahkhiir“ toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri? Milline näeb välja nahkhiirte aastaring ja mida tuleks teha kui leiame talvel nahkhiire? Tund näitusel „Hirmus armsad nahkhiired“ annab põnevust tekitava kogemuse, mis suunab õpilasi edaspidi loodust veelgi rohkem väärtustama.
Muuseumitund kestab 45 min.

Sood

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega. Tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega ning otsime vastuseid paljudele küsimustele. Näiteks: kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud, kui kiiresti tekib turvas? Saame ülevaate loomastikust ja taimestikust ning nende omavahelistest seostest. Lisaks käsitleme ka inimese mõju soodele ja soode kaitset.
Tund kestab umbes 45 min.

Pargitund 

Tund algab loodusmuuseumist. Läheme Tornide väljaku parki, lõpetame Gustav Adolfi Gümnaasiumi juures. Õpime tundma tavalisemaid puid võra, lehtede, õite ja viljade järgi olenevalt aastaajast. Jälgime elu pargis. Töövahendid meie poolt. Kestvus 60 min.

 

Iseseisev ülesanne geoloogia püsiekspositsioonis QR-koodidega

Isiklikus nutitelefonis või tahvelarvutis lahendamiseks mõeldud interaktiivsed ülesanded, mille vastused on leitavad geoloogia püsiekspositsioonist. Õpilased peavad leidma ruumi peidetud 6 QR-koodi.

Iga kood avab uue ülesande, milleks on ristsõna, sõnasegadik, maa siseehitus jne. Ülesannete lahendamiseks kulub ~45-50 min. 

IV klass 

Kes olid dinosaurused?

Kes dinosaurused olid ja kus nad elasid? Mida nad sõid, kuidas oma lapsi kasvatasid ja omavahel läbi said? Kaua nad Maal elasid ja miks välja surid? Kas mõni nende järeltulijatest elab ka tänapäeval? Kas elu maakeral oli siis samasugune nagu praegu? Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele leiame vastused muuseumitunnis. Tund kestab 45 minutit. 

Elu areng Maal

Tunnis vaatleme, millised suured muutused on Maa pika ajaloo jooksul toimunud ja kuidas meie seda teame. Muuseumi Eesti geoloogia saalis uurime kivistisi ja räägime taime- ning loomariigi arengust Kambriumist tänapäevani välja. Tund kestab 45 minutit. 

Mikroskoobitund: rakk ja ainuraksed 

Keskkonnahariduslik õppeprogramm suunab õpilasi väärtustama elurikkust ning mõistma, kuidas mõjutab inimtegevus elupaikade mitmekesisust. Õpilased uurivad praktilise töö käigus lähemalt kolme erinevat ainurakset: amööbi, viburlooma ja kinglooma. Joonistades preparaatidelt algloomi õiges suurusvahekorras täieneb vaatlusoskus. Taimse rakuga tutvumiseks valmistatakse preparaat sibula kattekoest, kinnistades töö läbi arusaamist rakust ja kudedest.  Algloomade mitmekesisust ning olulisust aineringes on võimalik selgitada uurides heinaleotist. Tööde käigus omandatakse ka esmased mikroskoobitöö ja preparaadi valmistamise oskused. 
Kõik vajalikud õppevahendid tagab loodusmuuseum.
Loe lähemalt siit!

V klass

Sood

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega. Tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega ning otsime vastuseid paljudele küsimustele. Näiteks: kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud, kui kiiresti tekib turvas? Saame ülevaate loomastikust ja taimestikust ning nende omavahelistest seostest. Lisaks käsitleme ka inimese mõju soodele ja soode kaitset. Tund kestab umbes 45 min.

VI klass

Muld. Elu mullas

(Sobib ka V klassile)

Saame aimu mulla tekkest, tutvume aineringega. Vaatame muldade läbilõikeid metsakooslustes ja taimestikku erinevatel muldadel. Muld on ka elupaik. Millised kohastumised on loomadel eluks mullas? Mulla koostist uurime luubiga ja bionokulaarmikroskoobiga. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Tund kestab 60 min.

Eesti elukooslused

Püsiekspositsiooni põhjal tutvume kooslustega: tingimused, taimed, loomad (selgrootud ja selgroogsed), toiduahelad. Töövahendid meie poolt, igale lapsele tööleht. Metsad. Tund kestab 45-60 min. Tööleht igale lapsele.

Praktilise töö tund: kivimid ja maavarad

Tore, kui on võimalik ise kivimeid uurida! Abiks on tööjuhend ja mikroskoop, samuti klassikaaslased - töö toimub kümnes rühmas. Õpime vaatlema ja seeläbi ka märkama kivimite ja maavarade erinevusi, mõistatame, millest need koosneda võiksid ja kes on peidus kivistises. Töövahendid muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Tund kestab ~60 min. 

 

PROGRAMMI HIND

  • 5€ õpilaselt
  • kuni kaks saatjat tasuta;
  • muuseumitunniga koos broneeritav virtuaalreaalsuse filmi vaatamine 2€ õpilaselt;
  • grupis kuni 25 inimest.

Palume kõigil gruppidel, sh ka nendel, kes muuseumipoolset programmi ei telli, oma tulekust meile teada anda telefonil 6411740 või e-posti teel tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee!

Enne muuseumitundi tulemist tutvu palun kindlasti ka meie kodukorraga!

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!