I kooliaste

Muuseum tuleb külla! Aastaring metsas 

Tund toimub koolis! 
Hind: 110€ (väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu) 
Tunni kestvus: 60 minutit

Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste loomade ja taimede elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Sisse tuuakse ka elurikkuse, fotosünteesi ja toiduahela  mõisted. Läbi jutustatud lugude, mõistatuste, küsimuste ja mängude õpivad lapsed arutlema ja üldistusi tegema. Aastaaegade tegevuskeskustes katsuvad lapsed topiseid, uurivad herbaarlehti, linnupesi ja mune, päris putukaid ja sipelgapesa mulaaži.
Loe lähemalt siit!

Hirmus armsad nahkhiired

Näitusel „Hirmus armas nahkhiir“ toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri? Milline näeb välja nahkhiirte aastaring ja mida tuleks teha kui leiame talvel nahkhiire? Mängude ja mitmesuguste katsetuste abil õpime nende omapäraste loomade eluviisi rohkem tundma. Tund näitusel „Hirmus armsad nahkhiired“ annab põnevust tekitava kogemuse, mis suunab õpilasi edaspidi loodust veelgi rohkem väärtustama.
Muuseumitund kestab 45 min.

Sood

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega - muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega. Tunnis otsime vastuseid erinevatele küsimustele, näiteks, kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud ning kui kiiresti tekib turvas. Räägime ka soodes elavast loomastikust-taimestikust, nende omavahelistest seostest ning käsitleme inimese mõju soodele ja soode kaitset.
Muuseumitund kestab umbes 45 minutit.

Pargitund 

Pargitunnis õpime tundma meie tavalisemaid puid nende võra, lehtede, õite ja viljade järgi olenevalt aastaajast. Räägime ka sellest, millist elu pargis näeb ning kuidas seda märgata. Muuseumitund algab loodusmuuseumis, üheskoos liigume Tornide väljaku parki ning tunni lõpetame Gustav Adolfi Gümnaasiumi juures.
Töövahendid saab muuseumist.
Muuseumitund kestab 60 minutit.

Kes olid dinosaurused?

Kes dinosaurused olid ja kus nad elasid? Mida nad sõid? Aga kuidas nad oma lapsi kasvatasid ja omavahel läbi said? Kaua nad Maal elasid ja miks välja surid? Kas mõni nende järeltulijatest elab ka tänapäeval? Kas elu maakeral oli siis samasugune nagu praegu? Muuseumitunnis leiame vastused kõigile neile ja paljudele teistele põnevatele küsimustele. 
Muuseumitund kestab 45 minutit. 

Metsloomade aasta

Muuseumitunnis uurime lähemalt, millised loomad ja linnud elavad Eesti metsades, mida nad söövad ning kui suured nad tegelikkuses on. Läheneme loomadele läbi kolme erineva aastaaja (sügis, talv ja kevad), keskendudes imetajate ja lindude kohastumistele. Soovi korral käsitleme ka teisi loomarühmi. Lisaks muuseumi näitustel väljas olevatele metsaelanikele uurime lähemalt ka teisi ehtsaid loomatopiseid ja sarvi.
Valida saab nelja täpsema teema vahel: 

  • Sügis looduses - kuidas loomad valmistuvad talveks? Räägime lähemalt lindude rändest, loomade rasva- ja toiduvarude kogumisest ning muidugi ka talveunest. Muuseumitund kestab 45 minutit.
  • Mida teevad metsloomad talvel? Uurime, kuidas loomad kaitsevad ennast külma eest, kuhu nad varjuvad ning mida talvel söövad? Teeme juttu ka talveunest ja taliuinakust ning vaatame lähemalt metsloomade jälgi ja püüame ära arvata, kellele need kuuluvad. Muuseumitund kestab 45 minutit.
  • Kevad loomariigis. Vaatame, millised muutused toimuvad looduses kevadel: kuulame linnulaulu ja proovime arvata, kellega tegu - miks linnud üldse laulavad? Teeme juttu tuleb ka loomalastest ja õpime tundma kevadlilli. Muuseumitund kestab 45 minutit.
  • Loomade aastaring. Uurime, milline on erinevate loomade (nt karu, siili, põdra, jänese või mõne muu enda valitud looma) aasta: kus nad erinevatel aastaaegadel elavad, mida teevad ja söövad. Muuseumitund kestab 45 minutit.

Tutvumine mikroskoobitööga 

Muuseumitunni keskmes on mikroskoobitööga tutvumine. Uurime erinevaid pabereid, mille käigus harjutame ka mikroskoobi käsitsemist, valmistame ise preparaadi sibulast (rakk) ja kartulist (tärkliseterad) ja katsetame värvimist joodilahusega. 
Programm sobib õpilastele alates II-III klassist, töö toimub paarides (õppeklassis on 12 mikroskoopi) ning õpilaste ülesandeks on täita ka töölehti. 
Muuseumitund kestab 45 minutit.

Putukad

Tutvume Eestis elavate putukatega ning räägime putukatest üldiselt - millised nad välja näevad, kus ja kuidas elavad ning mida söövad, kuidas nad ennast kaitsevad. Samuti tuleb juttu nende aasta- ja eluringist ning kasust või kahjust inimesele. Otsime putukaid meie püsiekspositsioonist ja vaatame muuseumi putukakollektsioone. Uurime mõnda neist ka mikroskoobi all.
Muuseumitund kestab 45 minutit.

II klass

Huvitav taimeriik

Meie rikkalikku taimeriiki tutvustavas tunnis räägime lähemalt puudest, põõsastest ja rohttaimedest. Otsime vastuseid paljudele küsimustele - näiteks saame teada, mille poolest taim loomast erineb, millistest osadest ta koosneb, mida taimed eluks vajavad ja kuidas nad paljunevad. Teeme juttu aga ka sellest, milliseid taimi inimene kasutab ja kuidas ta neile rakendust leiab.
Muuseumitund kestab 45 minutit.

III klass

Seente mitmekesisus ja nende osa looduses

Kui öelda sõna seen, siis ilmub silme ette uhke puravik või kärbseseen – keegi selline, kel on jalg ja kübar. Tegelikult on seente maailm palju mitmekülgsem ning just seda mitmekesisust muuseumitunnis uurimega. Tunni käigus saavad õpilased täita ka töölehti. 
Muuseumitund kestab 45 minutit. 

Liik. Kooslused. Toiduahelad. Toiduvõrgustik.

Liikide, koosluste, toiduahelate ja -võrgustike muuseumitund on loodud teemade kordamiseks ja kinnistamiseks: uurime erinevaid kooslusi, seal elavad organisme, nende seotust üksteisega ning koostame ka toiduahela. Tund on koostatud metsa- ja niidukoosluste näitel, silmas pidades vaatlus- ja kirjeldamisoskuse arendamist. Muuseumitunni lõpus teevad osalejad ülesannete lehe abil rühmatööd (9 rühma), et õpitu veelgi enam kinnistada.
Muuseumitund kestab umbes 60 minutit.

 

PROGRAMMI HIND

  • 1. klassi õpilased - 2€ õpilaselt;
  • alates 2. klassist - 5€ õpilaselt;
  • kuni kaks saatjat tasuta;
  • muuseumitunniga koos broneeritav virtuaalreaalsuse filmi vaatamine 2€ õpilaselt;
  • grupis kuni 25 õpilast.

Palume kõigil gruppidel, sh ka nendel, kes muuseumipoolset programmi ei telli, oma tulekust meile teada anda telefonil 6411740 või e-posti teel tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee!

Enne muuseumitundi tulemist tutvu palun kindlasti ka meie kodukorraga!

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!