Gümnaasium

Hirmus armsad nahkhiired

Näitusel toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri? Milline näeb välja nahkhiirte aastaring ja mida tuleks teha kui leiame talvel nahkhiire? Nende omapäraste loomade tundmaõppimiseks viime läbi mõningad katsetused ja kuulame nahkhiirte tekitatud helisid. Tund näitusel „Hirmus armsad nahkhiired“ annab põnevust tekitava kogemuse, mistõttu õpime neid loomi paremini mõistma, vähem kartma ja rohkem hindama.
Muuseumitund kestab 45 min.

Muuseum tuleb külla! Muutuv Läänemeri

Tund toimub koolis!
Hind: 150€ (väljaspool Tallinnat asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu)
Tunni kestus: 45 + 45 minutit

Läänemere programmis õpivad lapsed läbi praktiliste tegevuste tundma Läänemere elustikku ja keskkonda. Õpilased saavad lähemalt tuttavaks Läänemeres elavate liikide, nende omavaheliste seoste ja mere õrna ökoloogilise tasakaaluga. Käsitletakse teemasid nagu võõrliigid, inimene ja meri, mikroplast, Läänemere areng, mikroelustik, soolsus ja Läänemere elustik. Tunni lõpus peetakse kokkuvõttev arutelu. 

Õppeprogrammi jooksul läbivad õpilased rühmades 90 minuti jooksul osa 8-st tegevuspunktist, mille keskmes on Läänemerega seotud ülesannete lahendamine.

Iseseisev grupiülesanne „Ajatelg“

Muuseumitund "Ajatelg" on 10.-12. klassi õpilastele mõeldud loominguline grupitöö, kus osalejad peavad etteantud vahendite abil looma mõõtkavas ajatelje. Osalejad peavad 4-liikmelistes rühmades leidma mooduse, kuidas paigutada ühele teljele sündmused, mis leidsid aset näiteks mõni miljon või mitu miljardit aastat tagasi. Ajateljele peab kokku kandma 10 etteantud sündmust Maa ja Eesti ala geoloogilisest ajaloost. Lisaks peab iga grupp leidma 10 sündmust loodusmuuseumi geoloogia püsiekspositsioonist ehk kokku peab ajateljele saama 20 sündmust. 
Muuseumitund kestab umbes 60 minutit. 

Paleobioloogia ja -ökoloogia

Meie settekivimid on harukordselt kivististerikkad. Muuseumitunnis arutame, miks see nii on, ja uurime, mis üldse on kivistised ja kuidas nad tekivad. Räägime ka sellest, millised ürgelukad on Eesti alal laiunud ürgmeres elanud ning selgitame välja selle, kes-kus elas ja kes-keda sõi. Lisaks püüame tõmmata paralleele tänapäeva elustikuga.

Mikroskoobitund: taimsed ja loomsed rakud ning koed

Tunnis õpime ning tuletame meelde preparaatide valmistamist ja kasutame ka valmispreparaate. Nendelt uurime loomseid kudesid: lihas-, luu- ja sidekude. Kattekoe ja plastiidide vaatlemiseks valmistavad õpilased taimsest materjalist preparaadid ise. Tutvume ka algloomadega püsipreparaatidelt ja heinaleotisest. Töövahendid ja materjal muuseumi poolt, igale lapsele tööleht. Mikroskoope on 12, mis eeldab paaristööd.
Muuseumitund kestab 60 minutit.

 

PROGRAMMI HIND

  • 5€ õpilaselt;
  • kuni kaks saatjat tasuta;
  • muuseumitunniga koos broneeritav virtuaalreaalsuse filmi vaatamine 2€ õpilaselt;
  • kuni 25 õpilast.

Palume kõigil gruppidel, sh ka nendel, kes muuseumipoolset programmi ei telli, oma tulekust meile teada anda telefonil 6411740 või e-posti teel tiiu.liimets[ät]loodusmuuseum.ee!

Enne muuseumitundi tulemist tutvu palun kindlasti ka meie kodukorraga!

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!