EV100 projekt: Eesti taimevaramu

Millega on tegu?
„Eesti taimevaramu“ on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud Eesti üldhariduskoolide ning teadusasutuste koostööalgatus. Ettevõtmise käigus saavad kooliõpilased õppida kodukandi taimi tundma, neist herbaariumi koostada, aidata sellega kaasa Eesti taimestiku mitmekesisuse uurimisele ja säilitamisele. Projekti lõpuks kingivad noored Eesti Vabariigile ühise taimevaramu.

Miks me seda teeme?
Projekti eesmärk on äratada noortes huvi looduse ning looduses liikumise vastu. Lisaks loob projekt teiseks eesmärgiks on luua püsivama ja laiema koostöö teadusasutuste ning üldhariduskoolide vahel.

Kes saavad osaleda?
Projekti peamine sihtrühm on Eesti koolide 7.-9. klasside õpilased, sealhulgas muukeelsed ja erivajadustega lapsed. Pilootprojekti valitakse osalema kuni 15 kooli Eesti erinevatest piirkondadest, igast koolist 10-12 õpilast ning kuni kaks juhendajat.

Kuidas kandideerida?

Osalejate registreerimine on lõppenud!

Iga osaleda sooviv õpilasrühm sai esitada 18. novembriks 2016 kuni 2-minutilise motivatsioonivideo, kus nad põhjendasid, miks nad soovivad kingituse tegemises osaleda ja kuidas nad saaksid sellesse panustada. Videod pandi rahvahääletusele sotsiaalmeedias ning iga maakonna enim hääli saanud said võimaluse projektis kaasa lüüa. Osalejad kuulutati välja 21. detsembril 2016. Osalemise juhendit vaata lähemalt siit.

Mida projekti raames tehakse?
Peale osalejate selgumist korraldati herbaariumi juhendajatele koolitus (märts-aprill 2017) ning osalevad koolid varustati tööks vajalike vahenditega. Seejärel saavad lapsed koos juhendajatega septembri lõpuni taimi kogudaja kuivatada. Oktoobris kogutakse herbaarlehed kokku ja sisestatakse teadusandmebaasi. Novembris korraldatakse herbaariumidest avalik näitus ning tänuüritus osalejatele.

Mis on tulemus?
Projekti käigus katsetatakse juhendmaterjale ja metoodikat, mille alusel kõik huvilised saaksid edaspidi osaleda teadusandmete kogumisel ja täieliku Eesti taimevaramu loomisel. Samuti valmistab iga osalev noor isikliku herbaariumi Eesti taimevaramus, mida säilitatakse järeltulevatele põlvkondadele, ning mille tulemusel kujuneb teadustöös kasutatav väärtuslik andmekogum. Kõik kogutud andmed jäävad avalikkuseledigitaalselt kättesaadavaks ja edaspidi täiendatavaks.

Kes kaasa aitavad?
Projekti edukale õnnestumisele aitavad kaasa Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Maaülikool ja Keskkonnaamet.

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!