Rändnäitused

Eesti Loodusmuuseum soovib lisaks oma maja ekspositsioonile ja näitustele tutvustada looduse mitmekesisust muudes Eestimaa erinevates paikades. Loodusmuuseumil on olemas mitmeid põnevaid rändnäitusi, mida on võimalik kõikidel huvilistel laenutada.

Näitused sobivad eksponeerimiseks looduskeskustes, raamatukogudes, muuseumides, koolides ja teistes avalikes paikades. 

Näituse laenutamine on mitte kommertslikel eesmärkidel tasuta, võib lisanduda transpordi- ja näituse ülesseadmise kulu. Näituse laenutaja vastutab näituse säilimise eest ja tagab kasutamise ajal selle valve. Rändnäituse laenutamiseks sõlmitakse laenutajaga leping.  

Lisainfo ja broneerimine: muuseum@loodusmuuseum.ee, tel 6411 739. 

Loodusmuuseumist on võimalik tellida järgmisi näitusi:  

Näitus „458 miljonit aastat Eesti põlevkivi. 100 aastat kaevandamist“

Näitus „458 miljonit aastat Eesti põlevkivi. 100 aastat kaevandamist“ on valminud koostöös Eesti Energiaga ning annab põgusa ülevaate põlevkivi tekkimisest, avastamisest, uurimisest, kaevandamisest ja töötlemisest. Näitusel saab uurida seda, kuidas põlevkivi ja selle kasutamise võimalikkus Eestis avastati ning millal algas selle maavara põhjalikum uurimine. Väljapanek annab ülevaate ka sellest, milline on põlevkivi kaevandamise ajalugu, kuidas kaevandati seda maavara 100 aastat tagasi ning mis on kaevandamisel tänaseks muutunud. 


Näituse hetkeseis:
 Hetkel on näitus korrastamisel.

 

Näitus "Kakkude eluring"

Fotonäitus tutvustab kaku arengut munast täiskasvanud linnuks händkaku fotode näitel. Näitus on kolmes keeles (eesti, vene ja inglise). Fotode autor Sven Zacek ning üles võetud Tartumaal ajavahemikul 2007-2013. Näitus pärineb Loodusmuuseumi näituselt "Öised tiivulised". 


Näitus hetkeseis: 31.03.2017- 25.09.2017 on näitus broneeritud Matsalu looduskeskusele. 25.09.2017-19.10.2017 on näitus broneeritud Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumile. 20.10.2017-01.12.2017 on näitus broneeritud Tabivere rahvamajale.

 

Näitus "Ninasarvik Murray"

Tallinna loomaaias 2010. aasta alguseni külastajaid rõõmustanud Murray sündis Keenias ja ta püüti loodusest 1971. aastal. 1988. aastal toodi loom Šveitsist Tallinna Loomaaeda ja seal elas ta 41-aastaseks, olles üks vanemaid loomaaedades elanud ninasarvikuid maailmas. Ninasarviku topise valmistamine oli tõeline väljakutse, sest Eestis puudusid seni vastavad kogemused. Topise anatoomiliselt täpse mannekeeni valmistamine võttis aega viis kuud, samuti töödeldi pikalt algselt mitusada kilo kaalunud ninasarviku nahk, Saksamaalt saabusid eritellimusel valmistatud klaassilmad ning topisele paigaldati kunstmaterjalist sarv.

Lisaks hiiglaslikule ninasarviku topisele koosneb näitus ka eestikeelsetest tekstidest, mis tutvustavad ninasarvikute elu. Näitus vajab eksponeerimiseks suuremat pinda.


Näituse hetkeseis: Näitus on Iisaku Kihelkonna Muuseumis kuni 30.06.2017.

 

Näitus "Tiiger Bronto"

Tiiger Bronto oli Tallinna Loomaaia isane amuuri tiiger, kes toodi Tallinnasse kümnekuuselt 1998. aastal Moskva loomaaiast. Paraku 2009. aastal Bronto haigestus ja suri ning 2010. aasta lõpuks valmis tiiger Bronto nahast topis.  

Lisaks tiigri topisele on külastajatel võimalik saada infot amuuri tiigri kui ohustatud liigi kohta eesti- ja ingliskeelsetelt tekstidelt. 


Näituse hetkeseis: Näitus on avatud Maa-ameti teenindussaalis. 

 

Näitus "Eesti rabade majesteet - kaljukotkas" 

Kaljukotka nägemine looduses on õnnelik juhus – ta on tuntud rahuarmastaja ja hoiab inimasulatest eemale. Eestis elavad kaljukotkad esindavad unikaalset asurkonda, pesitsedes siin kaljude ja mägede asemel üksikutel soosaartel ja rabaservadel kasvavatel toekamatel puudel. Näitus tutvustabki selle suursuguse, kuid haruldase linnu eluolu - pesitsust, pereelu, toitumist, looduskaitselist aspekti jms. Näitus koosneb lendu tõusvast kaljukotka topisest ning eesti- ja ingliskeelsetest tekstidest.


Näituse hetkeseis: Näitus on avatud Keskkonnaagentuuris.

 

Näitus "Metskits"

Metskits on Eesti väikseim hirvlane ning terves Euroopas laialt levinud imetaja. Näitus koosneb metskitse topisest ning metskitse tutvustavast eesti-, vene- ja ingliskeelsest infotahvlist.

 
Hetkeseis: Näitus on saadaval.

 

Näitus "Soome lahe (l)ainel"

Näitus "Soome lahe (l)ainel" on pühendatud 2014. aastal toimunud rahvusvahelisele Soome lahe aastale. Näitus annab ülevaate Soome lahe keskkonnaseisundist minevikus ja tänapäeval, selle kultuuriloost ning elukeskkonnast. 

Näitus koosneb:

  • Postritest, mis tutvustavad Soome lahe unikaalsust ja haavatavust, sh võõrliike, eutrofeerumist ja meretransporti. Samuti saab ülevaate Soome lahe valgalast, merelindudest ja kaladest.
  • Suurest fotokollaažist, mis annab aimu märkimisväärsetest saavutustest Soome lahe elu-olu parandamisel. 
  • Teadusmudelist, mis näitab, kuidas erinevatel aegadel merd on uuritud. 
  • Põrandamäng, mis koosneb Läänemere puslest ja kalapüügimängust. 
  • Kogu näituse eksponeerimiseks läheb vaja suuremat pinda, kuid näituse erinevad osad sobivad kasutamiseks ka iseseisvalt. Rohkem teavet näituse sisu ja tehniliste tingimuste kohta leiab Soome lahe aasta kodulehelt. 


Näituse hetkeseis: Näitus on saadaval.

 

Näitus "Eesti seened"

Näitus koosneb 53-st Vello Liivi seenefotost. Fotodelt leiab veel seene liiginime, sh ladina ja vene keeles ning tingmärgi söödavuse kohta. Lisaks kuulub näituse juurde eesti- ja venekeelne tekstitahvel, kust leiab tingmärkide seletuse ja seenelise meelespea.


Näituse hetkeseis: Näitus on saadaval.

 

Näitus "Eesti kalad"  

Zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt on aastate jooksul üles pildistanud pea kõik Eesti vetes elavad kalaliigid. Pika töö tulemuseks on ainulaadsed fotod ligi kuuekümnest kalaliigist nende loomulikus keskkonnas. Näha saab nii Eesti veekogudes laialt levinud kalu kui põnevaid liike, kellega me tavaelus ei pruugi kunagi kokku puutuda.Lisaks paeluvatele mustritele, värvidele ja ilmetele, on kalad piltidel selgete liigimääramistunnustega; näitusel väljapandu on osa suuremast Eesti vee-elustikku tutvustavast ettevõtmisest. Näituse fotod on trükitud pleksklaasile, mis asetsevad puidust raamidel. 

Näituse hetkeseis: Näitus on avatud Kauksi Looduskeskus.
 

Näitus "Pruunkaru"

Pruunkaru on kõigile hästi tuntud loom. Ta on suur ja massiivne Eesti mandriosal küllaltki tavaline loom, kuid kellega looduses kohtunud vähesed. Näitus annab võimaluse hiiglaslikku pruunkaru lähemalt uudistada. 

Näitus koosneb suurest pruunkaru topisest ning eestikeelsest karu eluolu tutvustavast infotahvlist.


Näituse hetkeseis: Näitus on avatud Valgehobusmäe suusa ja puhkekeskuses.

Loodusmuuseumi rändnäituste valmimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Et olla kursis meie tegemistega, liitu uudiskirjaga!